Вести  /  Вести за деловни корисници

Колокација во neoDC Дата центар

NeoDC е нов колокациски Дата центар, дизајниран според високите Tier 3+ стандарди. Toj е прв и единствен неутрален колокациски Дата центар во Македонија. Во него е поставена опрема според најсовремените технолошки стандарди, а во моментов е во процедура на сертифицирање според следниве ISO стандарди:
ISO 9001, ISO 27001, ISO 20001, ISO 22301, ISO 14001
Nova korporativna strana

Колокација во neoDC Дата центар

Колокација во neoDC Дата центар

Колокација во neoDC Дата центар

Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме

[recaptcha]