Интернет  /  neoNET Fiber

Fiber 40/40

neoNet Fiber

 • Брзина до 40 Mbps / 40 Mbps (download/upload)*
 • Вклучен интернет сообраќај од 100 GB**
 • Вклучен WiFi рутер
 • Динамичка IP адреса

Дополнителни услуги

 • Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина на претплатникот – 1.416 ден.
 • Надомест за инсталација со екипа на Neotel – 1.490 ден.
*Брзината на пристапот на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на претплатникот и други фактори. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, операторот се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци нема да биде помала од 20 Mbps / 20 Mbps во 95% од времето во текот на еден месец, во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.
**По надминување на вклучениот интернет-сообраќај, брзината на пристап се намалува на 2 Мbps / 2 Мbps.

ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

Вклучено во сите претплати на интернет пакети

24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

За какви и да е проблеми со услугата достапна е 24-часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година се без еднократен надомест.

ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА СО МИНИМАЛНА ДОПЛАТА

Со најевтина претплата од само 60 ден. месечно можете да вклучите фиксна телефонија во рамките на пакетот.

ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕНИОТ СООБРАЌАЈ

Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

1.190 ден./мес.

Повеќе

neoTrio Fix Start

 • 80 ТВ канали (16 HD канали)
 • neoTV за на 2 смарт уреди
 • Неограничен интернет
1.090 ден./мес.

Повеќе

Fiber 40/40 + Phone

 • Брзина до 40 Mbps/40 Mbps
 • 300 GB интернет сообраќај
 • Неограничени разговори во Neotel
1.390 ден./мес.

Повеќе

Fiber 50/50

 • Брзина до 50 Mbps/50 Mbps
 • 600 GB интернет сообраќај
 • Вклучен WiFi рутер

990 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Fiber 40/40

990 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Fiber 40/40

1.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.290 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден.

Fiber 40/40

1.290 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме

[recaptcha]