Интернет  /  neoNET Fiber

Fiber 60/60

neoNet Fiber

 • Брзина до 60 Mbps / 60 Mbps (download/upload)*
 • Вклучен интернет сообраќај од 800 GB*
 • Вклучен WiFi рутер
 • Динамичка IP адреса

Дополнителни услуги

 • Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина на претплатникот – 1.416 ден.
 • Надомест за инсталација со екипа на Neotel – 1.490 ден.
*Брзината на пристапот на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на претплатникот и други фактори. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, операторот се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци нема да биде помала од 30 Mbps / 30 Mbps во 95% од времето во текот на еден месец, во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.
**По надминување на вклучениот интернет-сообраќај, брзината на пристап се намалува на 2 Мbps / 2 Мbps.

ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

Вклучено во сите претплати на интернет пакети

24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

За какви и да е проблеми со услугата достапна е 24-часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година се без еднократен надомест.

ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА СО МИНИМАЛНА ДОПЛАТА

Со најевтина претплата од само 60 ден. месечно можете да вклучите фиксна телефонија во рамките на пакетот.

ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕНИОТ СООБРАЌАЈ

Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

1.790 ден./мес.

Повеќе

neoTrio Fiber Ultra

 • 80 ТВ канали (23 HD канали)
 • neoTV за на 2 смарт уреди
 • Брзина до 50 Mbps/50 Mbps
 • Неограничен интернет
 • 500 мин. кон други мрежи
 • Неограничени разговори во Neotel
1.690 ден./мес.

Повеќе

Fiber 60/60 + Phone

 • Брзина до 60 Mbps/60 Mbps
 • 800 GB интернет сообраќај
 • Неограничени разговори во Neotel

1.590 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Fiber 60/60

1.590 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.790 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Fiber 60/60

1.790 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.890 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден.

Fiber 60/60

1.890 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме

[recaptcha]