neoDC Дата Центар

 

Колокација во neoDC Дата центар

 

  NeoDC е нов колокациски Дата центар, дизајниран според високите Tier 3+ стандарди. Toj е прв и единствен неутрален колокациски Дата центар во Македонија. Во него е поставена опрема според најсовремените технолошки стандарди, а во моментов е во процедура на сертифицирање според следниве ISO стандарди:

 • ISO 9001, ISO 27001, ISO 20001, ISO 22301, ISO 14001

 

Дознај повеќе

Клучни предности на Дата центарот:

 • Високо достапен редундантен систем за напојување
 • Еколошки систем за противпожарна заштита
 • Интегриран и унифициран систем за амбиентални услови
 • Атрактивна и лесно достапна локација

 • Високо ниво на безбедност според меѓународни стандарди
 • Широк спектар на флексибилни услуги
 • Техничка поддршка 24/7
 • Поврзување на сите Интернационални и Национални Оператори

neoDC Дата Центар

neoDC Дата Центар

neoDC Дата Центар

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме

[recaptcha]