neoNet + Phone  /  Fiber + Phone

Fiber 50/50 + Phone

neoNet Fiber

 • Брзина до 50 Mbps / 50 Mbps (download/upload)*
 • Вклучен интернет сообраќај од 600 GB**
 • Вклучен WiFi рутер
 • Динамичка IP адреса

neoPhone

 • Неограничени разговори во мрежата на Neotel
 • Идентификација на повик (CLIP) – бесплатно
 • Повици на итни броеви (192, 193, 194, 195) – бесплатно
 • Tарифирање на 1 минута по редовен ценовник
 • Пренос на број – бесплатно

Дополнителни услуги

 • Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина на претплатникот – 1.416 ден.
 • Надомест за инсталација со екипа на Neotel – 1.490 ден.
*Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку линијата што може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристапот на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на претплатникот и други фактори. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Операторот се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци нема да биде помала од 25 Mbps / 25 Mbps (download/upload) во 95% од времето во текот на еден месец.
**По надминување на вклучениот интернет сообраќај, брзината на пристап се намалува на 2 Мbps / 2 Мbps.

Во пакетите е вклучена 1 линија за фиксна телефонија со 1 говорен канал. Претплатникот може да добие нумерација (број) од серијата на Неотел бесплатно или може да го пренесе својот постоечки број од мрежата на друг оператор, бесплатно.
Постапката за пренесување број од мрежата на друг Оператор во мрежата на Неотел е опишана ТУКА.

ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

Вклучено во сите претплати neoNet + Phone

24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

За какви какви и да е проблеми со услугата достапна е 24-часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

ВКЛУЧЕНИ БЕСПЛАТНИ РАЗГОВОРИ

Со сите neoNet + Phone пакети добивате неограничени бесплатни разговори во мрежата на Neotel.

ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕНИОТ СООБРАЌАЈ

Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

1.690 ден./мес.

Повеќе

neoTRIO Fiber Optima

 • 90 ТВ канали (23 HD канали)
 • neoTV за на 2 смарт уреди
 • Вклучен Filmbox пакет
 • Брзина до 50 Mbps / 50 Mbps
 • Неограничен интернет
1.690 ден./мес.

Повеќе

Fiber 60/60 + Phone

 • Брзина до 60 Mbps / 60 Mbps
 • 800 GB интернет сообраќај
 • Неограничени разговори во мрежата на Neotel
990 ден./мес.

Повеќе

Mobile WiMAX Orange

 • 60 GB интернет сообраќај
 • Брзина до 20 Mbps / 5 Mbps

1.490 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Fiber 50/50 + Phone

1.490 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.690 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Fiber 50/50 + Phone

1.690 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.790 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден.

Fiber 50/50 + Phone

1.790 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме

[recaptcha]