neoNet + Phone  /  Net + Phone

Net 300 + Phone

neoNet WiMAX

 • Брзина до 10 Mbps / 1 Mbps (download/upload)*
 • Вклучен интернет сообраќај од 300 GB**
 • Динамичка IP адреса
 • Можност за префрлање на интернет-антена на друга локација

neoPhone

 • Неограничени разговори во мрежата на Neotel
 • Идентификација на повик (CLIP) – бесплатно
 • Повици на итни броеви (192, 193, 194, 195) – бесплатно
 • Интервал на тарифирање на 1 минута по редовен ценовник
 • Пренос на број – бесплатно

Дополнителни услуги

 • Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина на претплатникот – 1.416 ден.
 • Цена за релокација/преселба на надворешна антена – 1.770 ден.
 • Надомест за инсталација на опрема и надворешна антена со екипа на Neotel – 1.490 ден.
*Брзината на интернет пристапот не е загарантирана и истата може да зависи од повеќе фактори како што се: јачината на сигналот, оддалеченоста од базната станица, бројот на корисници кои ја користат базната станица, брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на интернет мрежата, конфигурацијата на компјутерот и други фактори.
Максимална брзина за пренос на податоци: 10 Mbps download /1 Mbps upload.
Просечна брзина за пренос на податоци: 3-6 Mbps download/512 Kbps upload.
Минимална брзина за пренос на податоци:1 Mbps download /128 Кbps upload.
**По надминувањето на интернет сообраќајот вклучен во пакетот, брзината на пристап се намалува на 256/256 Kbps.
Во пакетите е вклучена 1 линија за фиксна телефонија со 1 говорен канал. Претплатникот може да добие нумерација (број) од серијата на Неотел бесплатно или може да го пренесе својот постоечки број од мрежата на друг оператор, бесплатно.
Постапката за пренесување број од мрежата на друг Оператор во мрежата на Неотел е опишана ТУКА.

ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

Вклучено во сите претплати neoNet + Phone

24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

За какви какви и да е проблеми со услугата достапна е 24-часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

ВКЛУЧЕНИ БЕСПЛАТНИ РАЗГОВОРИ

Со сите neoNet + Phone пакети добивате неограничени бесплатни разговори во мрежата на Neotel.

ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕНИОТ СООБРАЌАЈ

Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

1.190 ден./мес.

Повеќе

neoTrio Fix Start

 • 80 ТВ канали (16 HD канали)
 • neoTV за на 2 смарт уреди
 • Неограничен интернет
1.090 ден./мес.

Повеќе

Fiber 40/40 + Phone

 • Брзина до 40 Mbps / 40 Mbps
 • 300 GB интернет сообраќај
 • Неограничени разговори во мрежата на Neotel
 • ПРОМОЦИЈА!
490 ден./мес.

Повеќе

Mobile WiMAX Blue

 • 20 GB преносен интернет
 • Брзина до 20 Mbps / 5 Mbps

950 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Net 300 + Phone

950 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.050 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Net 300 + Phone

1.050 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.250 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден.

Net 300 + Phone

1.250 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме

[recaptcha]