neoTrio  /  neoTrio Fiber

За оние на кои им треба повеќе тука се neoTrio Fiber пакетите со неограничен интернет со оптички брзини, интерактивната телевизија neoTV и бесплатна телефонска линија.

neoTRIO Fiber Ultra

neoTV интерактивна телевизија

 • Телевизиски пакет со до 90 вклучени (23 HD канали)
 • Вклучен дополнителен телевизиски пакет FilmBox
 • Вклучен Neotel Set Top Box со Android™ оперативен систем и пристап до сите омилени апликации од Google Play
 • Интерактивни опции: Паузирање, снимање, премотување, потсетник, снимки од последните 3 дена, родителска контрола
 • Можност за гледање neoTV на 2 смарт уреда (смартфон или таблет) од каде и да е
 • Можност за гледање neoTV на вашиот компјутер од каде и да е
 • Можност за приклучок на дополнителен втор ТВ уред (Neotel Set Top Box) – 100 ден./мес. со ДДВ
 • neoDisk – 6 часа простор за снимање на програмата во живо

neoNet Fix

 • Оптичка брзина до 50 Mbps / 50 Mbps (download/upload)*
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Вклучен WiFi рутер
 • Динамичка IP адреса

neoPhone

 • Неограничени разговори во мрежата на Neotel
 • 500 мин. кон останатите фиксни мрежи
 • Идентификација на повик (CLIP) – бесплатно
 • Повици на итни броеви (192, 193, 194, 195) – бесплатно
 • Интервал на тарифирање на 1 минута по редовен ценовник
 • Пренос на број – бесплатно

Дополнителни услуги

 • Надомест за инсталација со екипа на Neotel – 1.490 ден.
 • Трошок за интервенција на терен за отстранување дефект по вина на претплатникот – 1.416 ден.
*Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку линијата што може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристапот на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на претплатникот и други фактори. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, операторот се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци нема да биде помала од 25 Mbps / 25 Mbps (download/upload) во 95% од времето во текот на еден месец.
Во пакетите е вклучена 1 линија за фиксна телефонија со 1 говорен канал. Претплатникот може да добие нумерација (број) од серијата на Неотел бесплатно или може да го пренесе својот постоечки број од мрежата на друг оператор, бесплатно.
Постапката за пренесување број од мрежата на друг оператор во мрежата на Неотел е опишана ТУКА.

ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

Вклучено во сите neoTrio претплати

NEOTV НАСЕКАДЕ СО ВАС!

Со секој neoTrio пакет добивате можност да ја користите neoTV апликацијата на 2 смарт уреда каде и да сте.

МИНИ КОМПЈУТЕР

Set top box уредот преку кој уживате на вашиот телевизор сега добива нова функција. Со него добивате мини компјутер со Android™ и пристап до бројни апликации од Google Play.

NEOTV И НА ТВОЈОТ ЛАПТОП!

Покрај можноста на гледате на вашиот смарт уред, не пропуштајте ништо ни кога сте на вашиот компјутер.

ИНТЕРАКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА

Денес гледањето на телевизија е незамисливо без опциите снимање, паузирање и премотување на програмата во живо. Со neoTV сите опции се вклучени во сите пакети.

24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

За какви и да е проблеми со услугата достапна е 24-часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

ВКЛУЧЕНИ БЕСПЛАТНИ РАЗГОВОРИ

Со сите neoTrio пакети добивате неограничени бесплатни разговори во мрежата на Neotel.

НЕОГРАНИЧЕН ИНТЕРНЕТ

Нема потреба да внимавате колку сте потрошиле интернет-сообраќај. Сите neoTrio пакети се со неограничен интернет сообраќај.

1.790 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

neoTRIO Fiber Ultra

1.790 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
2.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

neoTRIO Fiber Ultra

2.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
2.290 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден.

neoTRIO Fiber Ultra

2.290 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме

[recaptcha]