neoTrio  /  neoTrio Fix

Уживајте во новиот концепт на интерактивна телевизија neoTV заедно со неограничен интернет и бесплатна телефонска линија во еден пакет.

neoTrio Fix Start

neoTV интерактивна телевизија

 • Телевизиски пакет со до 80 вклучени (16 HD канали)
 • Вклучен Neotel Set Top Box со Android™ оперативен систем и пристап до сите омилени апликации од Google Play
 • Интерактивни опции: Паузирање, снимање, премотување, потсетник, снимки од последните 3 дена, родителска контрола
 • Можност за гледање neoTV на 2 смарт уреда (смартфон или таблет) од каде и да е
 • Можност за гледање neoTV на вашиот компјутер од каде и да е
 • Можност за приклучок на дополнителен втор ТВ уред (Neotel Set Top Box) – 100 ден./мес. со ДДВ
 • neoDisk – 6 часа простор за снимање на програмата во живо

neoNet Fix

 • Брзина до 10 Mbps / 1 Mbps (download/upload)*
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Вклучен WiFi рутер
 • Динамичка IP адреса

neoPhone

 • Неограничени разговори во мрежата на Neotel
 • Идентификација на повик (CLIP) – бесплатно
 • Повици на итни броеви (192, 193, 194, 195) – бесплатно
 • Интервал на тарифирање на 1 минута по редовен ценовник
 • Пренос на број – бесплатно

Дополнителни услуги

 • Надомест за инсталација со екипа на Neotel – 1.490 ден.
 • Трошок за интервенција на терен за отстранување дефект по вина на претплатникот – 1.416 ден.
*Линиската брзина за интернет пристап го означува вкупниот проток на податоци преку ADSL линијата кој може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија, телевизија. Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот, растојанието од ADSL приклучокот до мрежната инфраструктура, и други. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, операторот се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци нема да биде помала од 5 Mbps/512 Kbps (download/upload) во 95% од времето во текот на еден месец.
Во пакетите е вклучена 1 линија за фиксна телефонија со 1 говорен канал. Претплатникот може да добие нумерација (број) од серијата на Неотел бесплатно или може да го пренесе својот постоечки број од мрежата на друг оператор, бесплатно.
Постапката за пренесување број од мрежата на друг оператор во мрежата на Неотел е опишана ТУКА.

ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

Вклучено во сите neoTrio претплати

NEOTV НАСЕКАДЕ СО ВАС!

Со секој neoTrio пакет добивате можност да ја користите neoTV апликацијата на 2 смарт уреда каде и да сте.

МИНИ КОМПЈУТЕР

Set top box уредот преку кој уживате на вашиот телевизор сега добива нова функција. Со него добивате мини компјутер со Android™ и пристап до бројни апликации од Google Play.

NEOTV И НА ТВОЈОТ ЛАПТОП!

Покрај можноста на гледате на вашиот смарт уред, не пропуштајте ништо ни кога сте на вашиот компјутер.

ИНТЕРАКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА

Денес гледањето телевизија е незамисливо без опциите снимање, паузирање и премотување на програмата во живо. Со neoTV сите опции се вклучени во сите пакети.

24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

За какви и да е проблеми со услугата достапна е 24-часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

ВКЛУЧЕНИ БЕСПЛАТНИ РАЗГОВОРИ

Со сите neoTrio пакети добивате неограничени бесплатни разговори во мрежата на Neotel.

НЕОГРАНИЧЕН ИНТЕРНЕТ

Нема потреба да внимавате колку сте потрошиле интернет-сообраќај. Сите neoTrio пакети се со неограничен интернет-сообраќај.

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

1.490 ден./мес.

Повеќе

neoTrio Fiber Start

 • 80 ТВ канали (16 HD канали)
 • neoTV за на 2 смарт уреда
 • Брзина до 50 Mbps / 50 Mbps
 • Неограничен интернет
1.390 ден./мес.

Повеќе

neoTrio Fix Optima

 • 90 ТВ канали (23 HD канали)
 • Вклучен Filmbox пакет
 • neoTV за на 2 смарт уреда
 • Неограничен интернет
490 ден./мес.

Повеќе

Mobile WiMAX Blue

 • 20 GB преносен интернет
 • До 20 Mbps / 5 Mbps

1.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

neoTrio Fix Start

1.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.590 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

neoTrio Fix Start

1.590 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.690 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден.

neoTrio Fix Start

1.690 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме

[recaptcha]