☎ 02/ 55 11 155    Контактi   Односи со оператори

E-пошта

Напредни пакети

Basic

1.190 ДЕН./МЕС.*
 • 10 е-сандачиња
 • 3 GB / е-сандаче
 • smtp/pop3/IMAP
 • Веб пристап
 • Веб администрација
 • Календар
 • Задачи
 • Белешки
 • Дневник
 • Backup на е-сандаче​

Optima

3.490 ДЕН./МЕС.*
 • 30 е-сандачиња
 • 3 GB / е-сандаче
 • smtp/pop3/IMAP
 • Веб пристап
 • Веб администрација
 • Календар
 • Задачи
 • Белешки
 • Дневник
 • Backup на е-сандаче​

Ultra

5.990 ДЕН./МЕС.*
 • 50 е-сандачиња
 • 3 GB / е-сандаче
 • smtp/pop3/IMAP
 • Веб пристап
 • Веб администрација
 • Календар
 • Задачи
 • Белешки
 • Дневник
 • Backup на е-сандаче

Pro

11.990 ДЕН./МЕС.*
 • 100 е-сандачиња
 • 3 GB / е-сандаче
 • smtp/pop3/IMAP
 • Веб пристап
 • Веб администрација
 • Календар
 • Задачи
 • Белешки
 • Дневник
 • Backup на е-сандаче

Премиум пакети

Basic

2.290 ДЕН./МЕС.*
 • 10 е-сандачиња
 • 6 GB / е-сандаче
 • Алијаси за домени
 • smtp/pop3/IMAP
 • Веб пристап
 • Веб администрација
 • Календар
 • Задачи
 • Белешки
 • Дневник
 • Backup на е-сандаче
 • Споделување на папки​
 • Филтри на доменско ниво

Optima

6.690 ДЕН./МЕС.*
 • 30 е-сандачиња
 • 6 GB / е-сандаче
 • Алијаси на домени
 • smtp/pop3/IMAP
 • Веб пристап
 • Веб администрација
 • Календар
 • Задачи
 • Белешки
 • Дневник
 • Backup на е-сандаче
 • Споделување на папки​
 • Филтри на доменско ниво

Ultra

11.090 ДЕН./МЕС.*
 • 50 е-сандачиња
 • 6 GB / е-сандаче
 • 5 алијаси на домени
 • smtp/pop3/IMAP
 • Веб пристап
 • Веб администрација
 • Календар
 • Задачи
 • Белешки
 • Дневник
 • Backup на е-сандаче
 • Споделување на папки
 • Филтри на доменско ниво

Pro

22.190 ДЕН./МЕС.*
 • 100 е-сандачиња
 • 6 GB / е-сандаче
 • Неограничено алијаси
 • smtp/pop3/IMAP
 • Веб пристап
 • Веб администрација
 • Календар
 • Задачи
 • Белешки
 • Дневник
 • Backup на е-сандаче
 • Споделување на папки
 • Филтри на доменско ниво
*Цените важат за договор на 1 година и се без вклучен ДДВ од 18%.

ДЕДИЦИРАНИ ИП АДРЕСИ ЗА Е-ПОШТА

**Месечната претплата е дадена за Договор на 1 година. За времетраење на договорот дозволени се миграции еднаш месечно во пакет од повисоко ниво на претплата. Миграции во пакет со пониско ниво на претплата не се дозволени пред истекување на договорот.